Usluga automobila
Ova usluga namjenjena je gostima hotela, sa svih destinacija od i do hotela. Na raspolaganju Vam se nalazi vozač i moderno vozilo Audi A6 sa klimom i telefonom. Osim ovog vozila gosti se mogu koristiti i Ford Fusionom.

Još jedna usluga koja se nudi gostima hotela je rent-a-car.

Ford Fusion

Audi A6

  • Ford Fusion
  • 2009
  • Dizel
  • Audi A6
  • 2009
  • Dizel